Pedagogisch concept:

Visie: "Voor elk kind een thuis"

Missie: "Een holistische benadering van kinderen opvoeden"

 

De kinderen in onze Home volgen allemaal een opleiding. Basisschool, middelbare school, beroepsopleiding, cursussen, enzovoort. Gedurende deze tijd staan raadgevers en sociaal werkers hen bij. De kinderen krijgen ook sport, muziek en worden volgens de Ugandese traditie opgevoed door ons Ugandese personeel, 30 man: sociaal werkers, chauffeurs, pastor, koks, zorgmoeders, verpleegster, wachters en onderhoudspersoneel.

Wanneer de kinderen een diploma behaald hebben en op eigen benen kunnen staan en een zekere zelfstandigheid hebben, gaan we samen met hen op zoek naar een baan, een kamer, enzovoort, maar we blijven als Foodstep beschikbaar voor advies en begeleiding. Reeds 30 kinderen verlieten het nest, staan op eigen benen en hebben een baan.

Foodstep heeft ook relaties met de buren, scholen en de plaatselijke bevolking.

 

 

Project "The Homecoming"

Een thuis voor elk kind ..

Kampiringisa

Reclassering centrum ..

Doneer

Elke gift redt een leven .